filipek@szkola-filipek.pl   602 150 957         Siedziba główna: Ostrów Wielkopolski ul.Kolejowa Filia: Ostrów Wielkopolski ul.Rzemieślnicza

Regulamin

pobierz regulamin szkoły w PDF »

Szkoła Języków Obcych Marta Filipek

Ostrów Wielkopolski

Szanowni Państwo

 

Niniejsze pismo adresowane jest do Rodziców oraz Uczniów naszej instytucji i dotyczy podstawowych zasad funkcjonowania Szkoły.

                                                                            § 1

 1. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 60 minut (grupy standardowe). Powyższy harmonogram nie dotyczy grup przygotowywanych do egzaminów FCE,CAE oraz grup maturalnych.. Grupy te objęte są odrębnym programem szkoleń.
 2. W Szkole obowiązują dni wolne od zajęć tak jak w szkołach publicznych. Uwaga! W okresie rekolekcji zajęcia nie są odwoływane.
 3. Szkoła prosi Rodziców/Opiekunów o telefoniczne informowanie lektorów o dłuższych (powyżej dwóch godzin) nieobecnościach ucznia.
 4. Szkoła bezwzględnie zabrania uczniom korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć.
 5. Szkoła oczekuje od rodziców / opiekunów  sumiennego sprawdzania  w dzienniku internetowym postępów  ucznia.
 6. Rok szkolny zakończony jest obowiązkowym egzaminem wewnętrznym. Z egzaminu końcowego zwolnione są grupy maturalne oraz grupy zdające egzaminy FCE/CAE/PET/KET/YLE
 7. Raz w każdym semestrze odbywają się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, obowiązkowe spotkania z rodzicami. Szkoła oczekuje od rodziców obecności na zebraniach.
 8. W nagłych przypadkach nieobecności lektora (konferencje, szkolenia) Szkoła zapewnia zastępstwo i zajęcia odbywają się zgodnie z planem.
 9. UWAGA ! Zajęcia odbywają się w grupach 6 lub 7 osobowych.
 10. Szkoła zastrzega sobie prawo ustalania planu na każdy bieżący rok szkolny bez uwzględniania zajęć dodatkowych, o ile powoduje to znaczące problemy w pracy Szkoły.
 11. W celu usprawnienia pracy na zajęciach, Szkoła zastrzega sobie prawo do reorganizacji grup.
 12. Szkoła ponosi odpowiedzialność za ucznia  w y ł ą c z n i e   w  trakcie zajęć , tj. od  chwili rozpoczęcia lekcji , do chwili jej zakończenia.
 13. Po upływie regulaminowego okresu próbnego, Szkoła nie zwraca poniesionych opłat za kurs.

 

§ 2

 1. Polityka szkoły ma na celu przygotowanie jak największej ilości uczniów do egzaminów przeprowadzanych przez British Council (YLCE, KET, PET, FCE, CAE). Celowi temu służą:
  • bezpłatne zajęcia sobotnie dla grup przygotowujących się do egzaminów FCE, CAE/ zajęcia OBOWIĄZKOWE/ . oraz egzaminu maturalnego; / zajęcia nieobowiązkowe/
  • bezpłatne konsultacje dla uczniów Szkoły
  • maratony filmowe.
  • wyjazdy edukacyjne do Londynu
 1. Rokrocznie (czerwiec) Szkoła organizuje egzaminy stypendialne, w wyniku których wyłaniamy dwóch stypendystów. Stypendyści zwolnieni są z opłat za dwa semestry (kurs standardowy). Uwaga! Egzamin stypendialny obejmuje tylko uczniów III klasy gimnazjum.
 2. Rokrocznie  Szkoła organizuje wyjazdy wakacyjne do Londynu (wyjazdy turystyczne, kursy językowe). Oferta wyjazdowa skierowana jest w pierwszej kolejności do uczniów liceów i gimnazjów.

§ 3 

Szkoła prowadzi wypracowany w ciągu 22-letniej działalności system naboru. Informacje dotyczące sposobu zapisywania się do szkoły znajdują się do wglądu u lektorów lub na tablicach informacyjnych Szkoły.

§ 4
Szkoła zbiera i przetwarza dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci. Wszelkie informację dotyczące naszej polityki prywatności znajdują się na stronie internetowej www.szkola-filipek.pl w zakładce "Strefa Ucznia".
§ 5

Informujemy Państwa o następujących zmianach w Regulaminie Szkoły w związku z COVID-19.

1.W przypadku utrzymania/wprowadzenia jakichkolwiek restrykcji spowodowanych COVID-19 (dystans społeczny, maseczki , dezynfekcja),Szkoła będzie postępować zgodnie z odgórnymi wytycznymi.
2.W przypadku konieczności zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej , Szkoła będzie prowadzić zajęcia online.
3.W przypadku choroby lektora oraz braku możliwości zapewnienia zastępstwa , zajęcia odbywać się będą online.
4.Uczniowie z objawami chorobowymi (kaszel, temperatura , katar, itd.) , nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.
5.W przypadku utrzymania restrykcji dotyczących zachowania dystansu społecznego , w roku szkolnym 2020/2021 nie będzie można oczekiwać na zajęcia języka angielskiego na korytarzu Szkoły.

 
___________________________________________________________________________________
Oświadczam, iż zapoznałem/am się oraz w pełni akceptuję (1) powyższy regulamin oraz (2) politykę prywatności SJO Mfilipek.

 

 
pełny HTML | wersja mobilna
Test sprawdzający online