filipek@szkola-filipek.pl   602 150 957         Siedziba główna: Ostrów Wielkopolski ul.Kolejowa Filia: Ostrów Wielkopolski ul.Rzemieślnicza

Komunikaty

ZAPISY

 

INFORMACJE OGÓLNE

Zapisy odbywają się osobiście w siedzibie głównej Szkoły Ostrów Wielkopolski ul.Kolejowa 17/Ip od 01.09.2022 do 07.09.2022 włącznie w godzinach 15:00-19:00.

 

PRZED ZAPISEM

Ze względów organizacyjnych prosimy o zabranie wypełnionych i wydrukowanych następujących dokumentów:

1.Karta danych osobowych

2.Plan szkolny

Oba dokumenty znajdują się na stronie Szkoły www.szkola-filipek.pl w zakładce „ Zapisy”.

Uwaga! Ponieważ w dniu zapisu odbywa się zarówno rozmowa kwalifikacyjna , jak i test kwalifikacyjny, prosimy o obecność rodzica oraz zapisywanego dziecka.

 

PO ZAPISIE

1.Plan zajęć języka angielskiego należy sprawdzić w piątek 9 września w godzinach 14-19

na tablicach informacyjnych umieszczonych w hallu Szkoły ul. Kolejowa 17 Ip.

2.Zajęcia rozpoczynają się 19 września 2022 / zgodnie z planem/

3.Obecność na pierwszych zajęciach jest obowiązkowa.

4.Wszelkie informacje dodatkowe będą umieszczane sukcesywnie na stronie Szkoły www.szkola-filipek.pl w zakładce „Komunikaty”.

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB KONTYNUUJĄCYCH KURS

Plany szkolne należy dostarczyć do poniedziałku 5 września 2022 wyłącznie drogą mailową.

Formularze planów znajdują się na stronie Szkoły www.szkola-filipek.pl w zakładce „Zapisy”.

Prosimy o zawarcie w formularzu następujących informacji:

1.Imię i nazwisko ucznia

2.Nazwisko lektora ( należy wybrać z listy)

3.Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć w szkole

4.Czas potrzebny na dojazd na zajęcia języka angielskiego

Bardzo prosimy o nie wpisywanie – w miarę możliwości – zajęć dodatkowych.

Plan zajęć należy sprawdzić w piątek 9 września 2022 w godz.14-19 na tablicach informacyjnych .

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Informujemy , iż termin płatności za II semestr roku szkolnego 2021/2022 upływa dnia 15 lutego 2022

 

 
25.01.2022

UWAGA!

Informujemy , iż w dniu 31.01.2022 wzawiamy zajęcia po feriach zimowych. Wszystkie zajęcia zaczynamy w formie stacjonarnej.

 
25.11.2021

Szanowni Państwo, 

Bardzo prosimy , aby w przypadkach takich jak kwarantanna , choroba i inne , dzieci uczestniczyły w zajęciach w formie online.

 
12.10.2021

UWAGA!

Uprzejmie przypominamy , iż termin płatności za I semestr 2021/2022 upłynął dnia 7 października 2021.

Wpłat można dokonywać przelewem lub w sekretariacie Szkoły. Faktury są do odbioru u lektorów.

 
11.08.2021

Zapisy na rok szkolny 2021 / 2022

 INFORMACJE OGÓLNE

Zapisy odbywają się osobiście w siedzibie głównej Szkoły Ostrów Wielkopolski  ul.Kolejowa 17/Ip od 1.09.2021 do 4.09.2021 (sobota) włącznie,  w godzinach 15:00-19:00.

PRZED ZAPISEM

Ze względów organizacyjnych oraz w związku z COVID-19,  prosimy o zabranie wypełnionych

i wydrukowanych  następujących dokumentów :

1.Karta danych osobowych

2.Plan szkolny

Oba dokumenty znajdują się na stronie Szkoły www.szkola-filipek.pl w zakładce „ Zapisy”.

Uwaga! Ponieważ w dniu zapisu odbywa się zarówno rozmowa kwalifikacyjna , jak i test kwalifikacyjny, prosimy o obecność rodzica oraz zapisywanego dziecka.

PO ZAPISIE

1.Plan zajęć   należy sprawdzić w poniedziałek 6 września 2021 w godzinach 14-19

na tablicach informacyjnych umieszczonych w hallu Szkoły ul. Kolejowa 17 Ip.

2.Zajęcia rozpoczynają się 20 września 2021 / zgodnie z planem/

3.Obecność na pierwszych zajęciach jest obowiązkowa.

4.Wszelkie informacje dodatkowe będą umieszczane sukcesywnie na stronie Szkoły www.szkola-filipek.pl w zakładce „Komunikaty”.

INFORMACJE DLA OSÓB KONTYNUUJĄCYCH KURS

Plany szkolne należy dostarczyć do piątku 3 września 2021 wyłącznie drogą mailową.

Formularze planów znajdują się na stronie Szkoły www.szkola-filipek.pl w zakładce „Zapisy”.

Prosimy o zawarcie w formularzu następujących informacji:

1.Imię i nazwisko ucznia

2.Nazwisko lektora ( należy wybrać z listy)

3.Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć w szkole

4.Czas potrzebny na dojazd na zajęcia języka angielskiego

Bardzo prosimy o nie wpisywanie – w miarę możliwości – zajęć dodatkowych.

 
04.06.2018

UWAGA!

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 , uprzejmie prosimy Państwa a zapoznanie się z polityką prywatności naszej Szkoły( SJO M.Filipek), zamieszczoną na stronie internetowej www.szkola-filipek.pl  w zakładce "Strefa ucznia".

 
04.04.2015

Szanowni Państwo.

Informujemy, że zgodnie z punktem 8 regulaminu, Szkoła nigdy nie odwołuje zajęć. W nagłych przypadkach nieobecności lektora, Szkoła zapewnia zastępstwo i zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

 
pełny HTML | wersja mobilna
[X]
Test sprawdzający online